KALİTE YÖNETİMİ

Sn. Prof.Dr.V.Doğan Sorguç tarafından çevirisi yapılan ve Mühendisler Odası tarafından bastırılan CMAA’nın İnşaat Yönetiminin Hizmet ve Uygulama Standardı kitabında; Kalite yönetimi ile ilgili tanımlamalar şu şekilde tariflenmiştir: 

Kalite
Bütçe ve iş programı, işlev, uyum,albeni, kamuoyu onayı gibi tüm proje gereklerini yerine getirmektir.

Kalite Yönetimi
Kaliteyi sağlayacak biçimde, ilgili kaynak ve işlemleri koordine ederek yönlendiren prosedür ve yaklaşımı (sistemi) planlama, örgütleme, izleme ve kaydetme sürecidir.

Kalite Kontrol 

İşgücü, malzeme, teknoloji, sistemler, dokümantasyon ve işçilik gibi proje unsurlarının plan, şartname, ilgili standartlar ve proje koşullarına uygun olup olmadığını saptamak amacıyla, sürekli biçimde yapılan inceleme, belgeleme (sertifikasyon) teftiş ve testlerdir.

Kalite Güvencesi 

Kalite kontrol prosedürlerinin fiilen uygulandığını gösteren planlı ve sistematik incelemelerdir.
Sözleşmesinde proje yöneticisinden istenen çaba ne olursa olsun kalite yönetimi, proje yöneticisi temel hizmetlerinin doğal bir parçasıdır. Buna benzer biçimde, inşaat proje yöneticisi ister tasarım öncesi evrede, ister inşaat başladıktan sonra veya arada hangi evrede işe alınmış olursa olsun ilk iş olarak kapsamlı bir kalite yönetim planı geliştirip uygulamalıdır.

Biz bunu sağlayacak sistemin ise ISO 9000 Standartları serisine Uyumluluk olduğunu düşünüyoruz. Yakın bir tarihte tüm İnşaat ihalelerinde bu standartlara uyumluluğun gerekli şart olarak ihale dosyalarında yer alacağını göreceğiz.