Genel Anlamda BIM

 

(BIM / Yapı Bilgi Modellemesi), genel anlamıyla farklı mimari projelerin tasarımı, inşası ve sürdürülmesi gibi ana süreçlerde etkin olarak kullanılabilen; işveren, tasarımcı, yüklenici ve tedarikçiler gibi tüm süreçlerdeki görev üstlenicilerin ortak olarak kullandığı ve yararlandığı bir bilgi yönetim sistemidir.

3D BIM belki de en aşina olduğumuz BIM'dir - grafiksel ve grafiksel olmayan bilgi oluşturma ve bu bilgiyi Ortak Veri Ortamında paylaşma sürecidir.

4D BIM -  Modellenen Yapının İş Programı ile Entegre Edilmesi
Primavera gibi bir “İş Programı” ile entegre çalışması sağlanarak, İnşaatın tüm tamamlanma süreci simüle edilebilir

Navisworks P6 ksb.mp4

5D BIM - Modellenen Yapıya Bütçe Verilerinin Entegre Edilmesi
ERP Sistemi olmayan ortamlarda bunu (gerçek anlamda) yapabilmek mümkün değildir.
Bu konudaki içerik de LOD seviyelerine göre değerlendirilmelidir.

6D BIM -  Proje yaşam döngüsü bilgisi - İşletme dönemi tesis yönetimi
ERP Sistemi olmayan ortamlarda bunu da (gerçek anlamda) yapabilmek mümkün değildir.
Bu konudaki içerik de LOD seviyelerine göre değerlendirilmelidir.

 

LOD Nedir?  http://www.avinal.com/index.php/tr/bim-yap-bilgi-modellemesi/lod-level-of-detail-ayr-nt-duezeyi-nedir

                                                           
BIM (Proje Müellifleri)
Proje tasarımını sağlayan, Proje müelliflerini, 4 disiplin olarak kabul edersek, burada kullanılan 3D BIM dir. Buradaki amaç, bir tesisin fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin bir dijital temsili olup, yapının doğru fonksiyon ve amaç için kurgulanmasıdır.

Proje paydaşı olan mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik mühendisi (4 disiplin) kendi çözümlerini farklı 3D çözüm programlarında yapabilirler.
Mimar “Allplan” kullanırken, mühendis “Tekla”, makine ve elektrik sorumluları “Revit Mep” kullanabilir. Yatırımcı ve  diğer tüm paydaşlar, projenin 3D tüm sanal görselini “Naviswork” veya “Solibri” gibi başka bir “IFC” çözümleyici programda izleyip takip edebilir.

Genelde BIM için yapılan tanımlarda;

“BIM, projenin tüm yaşam döngüsü boyunca, bir veri bankası işlevi görerek, sadece planlama ya da yapım aşamasında değil, yapının kullanım aşamasında da yararlanılacak (bütçe dahil) her türlü bilgilerin sunulabileceği ortamdır” genellemesi yapılmaktadır.

Bu genelleme, İnşaat sektöründe, şu yanlış kanıya sebebiyet vermektedir. “Projenin tüm yaşam döngüsünde yer alması gereken” işlemlerin sorumlusu, “proje safhasında”, projeyi çözümleyen bu  4 disiplinin sorumlu mühendislik ofisleri sanırlar.

Binanın yaşam döngüsü, aslında “Hazırlık, Planlama, Yürütme, Ölçme Değerlendirme ve İşletme” safhasında başlar. Yani 4D, 5D, 6D BIM, ancak bu safhalarda devreye girebilir. Bu noktada genelde göz ardı edilen ERP veri paylaşım ve yönetim sistemleridir.

Unutulmamalıdır ki; 4D, 5D, 6D BIM, bu sistemleri besleyecek algoritmada oluşturulmamış, bir sektörel ERP veri tabanı olmadan çalıştırılamaz. 4D, 5D, 6D BIM gereksinimleri onları güncel veri ile besleyecek bir ERP ye ihtiyaç gösterirler. Alt yapısı ERP ile kurgulanmamış 4D, 5D, 6D BIM’ den bahsetmek, anlamsızdır.